Phòng Kinh tế và Thương mại Israel, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam mời tham dự Hội nghị Triển lãm An ninh Nội địa và An ninh Thông tin lần thứ 4 (HLS & Cyber 2016) tổ chức từ ngày 14-17 tháng 11 năm 2016 tại Tel Aviv, Israel

HLS & Cyber 2016 là sự kiện tổ chức bởi Viện Xuất khẩu và Hợp tác Quốc tế Israel, phối hợp với Bộ Kinh tế & Công nghiệp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Israel và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. HLS & Cyber 2016 sẽ gồm phần triển lãm tổng thể, hội thảo và phiên thảo luận chuyên đề, trưng bày demo các tiến bộ kỹ thuật và phát kiến cập nhật nhất bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong ngành. Các cuộc gặp gỡ trực tiếp 1:1 với lãnh đạo cao cấp từ các hãng bảo mật có uy tín cũng sẽ được tổ chức.

vie_general-invitation-1 vie_general-invitation-2

Đính kèm:

Thư mời

(Nguồn: Phòng Kinh tế và Thương mại Israel, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam)