ITPC mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị "Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Điện tử với chính quyền Thành phố"

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông Thành phố tổ chức Hội nghị "Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Điện tử với chính quyền Thành phố" vào ngày 31/8/2016 tại K/S Grand TP.HCM.

doithoaidoanhnghiep

Quý Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng gửi phiếu đăng ký đính kèm về VP Hội Tin học TP.HCM (HCA) theo địa chỉ email sonlth@hca.org.vn trước ngày 29/8/2016, VP HCA sẽ tổng hợp gửi ITPC theo hạn định.

Đính kèm:

Phiếu đăng ký

(Nguồn: ITPC)