Kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu Giải LUXOFT-HCA FOOTBALL CUP 2016

 BANDEROLE-FUTSAL680

LỊCH THI ĐẤU GIẢI LUXOFT - HCA FOOTBALL CUP 2016 Địa điểm: Khu LHTT Trường Hải số 147 Nguyễn Đức Thuận, p.13, Q.Tân Bình Thời gian: Từ ngày 03/07 - 30/07/2016
LUXOFT - HCA OUTDOOR FUTSAL CUP 2016
A, B, C, D: Giải Futsal Nam (16 đội chia làm 4 bảng; mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn; 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng sẽ vào Tứ kết)
A B C D
ONLINE FC LẠC VIỆT CMC SI LUXOFT
FAST L.A..R.I.O.N FPT PORTLOGICS
VN RESOURCE ELCA EXE UNIT
HARVEY NASH VIETNET KHUÊ TÚ ĐH VĂN LANG
 
LỊCH THI ĐẤU GIẢI LUXOFT - HCA OUTDOOR FUTSAL2016
STT LƯỢT ĐẤU NGÀY GIỜ SÂN BẢNG MÃ TRẬN TRẬN ĐẤU TỶ SỐ
01 LƯỢT 01 03/07/2016 16:30 - 17:20 1 A M01 ONLINE FC - FAST 0 – 5
02 16:30 - 17:20 2 B M02 LẠC VIỆT - LARION 5 – 1
03 16:30 - 17:20 3 C M03 CMC SI - FPT 3 – 0
04 16:30 - 17:20 4 D M04 LUXOFT - PORTLOGICS 1 – 0
05 17:30 - 18:20 1 A M05 VN RESOURCE - HARVEY NASH 2 – 5
06 17:30 - 18:20 2 B M06 ELCA - VIETNET 9 – 3
07 17:30 - 18:20 3 C M07 EXE - KHUÊ TÚ 2 - 8
08 17:30 - 18:20 4 D M08 UNIT - ĐH VĂN LANG 0 – 3
   
09 LƯỢT 02 10/07/2016 16:30 - 17:20 1 A M09 ONLINE FC - VN RESOURCE  2 – 6
10 16:30 - 17:20 2 B M10 LẠC VIỆT - ELCA  1 – 8
11 16:30 - 17:20 3 C M11 CMC SI - EXE  3 – 0
12 16:30 - 17:20 4 D M12 LUXOFT - UNIT  2 – 3
13 17:30 - 18:20 1 A M13 FAST - HARVEY NASH  5 – 2
14 17:30 - 18:20 2 B M14 LARION  - VIETNET  5 – 2
15 17:30 - 18:20 3 C M15 FPT - KHUÊ TÚ  3 – 3
16 17:30 - 18:20 4 D M17 PORTLOGICS  - ĐH VĂN LANG  3 – 3
   
17 LƯỢT 03 17/07/2016 16:30 - 17:20 1 A M18 ONLINE FC - HARVEY NASH  0–10
18 16:30 - 17:20 2 B M18 LẠC VIỆT - VIETNET  4 – 2
19 16:30 - 17:20 3 C M19 CMC SI - KHUÊ TÚ  0 – 6
20 16:30 - 17:20 4 D M20 LUXOFT - ĐH VĂN LANG  2 - 3
21 17:30 - 18:20 1 A M21 FAST - VN RESOURCE  4 – 0
22 17:30 - 18:20 2 B M22 LARION  - ELCA  3 – 2
23 17:30 - 18:20 3 C M23 FPT - EXE  11 – 0
24 17:30 - 18:20 4 D M24 PORTLOGICS  - UNIT   1 - 2
VÒNG TỨ KẾT  
25 TỨ KẾT 24/07/2016 16:30 - 17:20 1 TK01 M25 FAST – LẠC VIỆT 0 - 3
26 16:30 - 17:20 2 TK02 M26 ELCA – HARVEYNASH 3 - 1
27
28 17:30 - 18:20 1 TK03 M27 KHUÊ TÚ - UNIT 3 - 0
29 17:30 - 18:20 2 TK04 M28 ĐH VĂN LANG – CMC SI 0 - 7
VÒNG BÁN KẾT  
30 BÁN KẾT 06/08/2016  17:30 - 18:20 1 BK1 M29 LẠC VIỆT - KHUÊ TÚ
31  18:30 - 19:20 1 BK2 M30 ELCA - CMC SI
VÒNG CHUNG KẾT  
32 CHUNG KẾT 07/08/2016  16:00 - 16:50 1 H3 M31 THUA BK1 - THUA BK2
33  17:00 - 17:50 1 CK M32 THẮNG BK1 - THẮNG BK2
34 18:00 - 19:30 LỄ BẾ MẠC

 BANDEROLE-FUTSAL680

LUXOFT - HCA FUTSAL CUP 2016
A, B: Giải Futsal Nam (8 đội chia làm 2 bảng; mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn; 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng sẽ vào Bán kết) N: Giải Futsal Nữ (5 đội thi đấu vòng tròn; 2 đội Nhất, Nhì bảng sẽ vào Chung kết)
A B N
MISA VNGADGET MISA
LOGIGEAR PR SGGP
GCS FAST TMA
SGGP HTV
CITI BANK
 
LỊCH THI ĐẤU GIẢI LUXOFT - HCA FUTSAL 2016
STT VÒNG ĐẤU NGÀY GIỜ BẢNG MÃ TRẬN TRẬN ĐẤU TỶ SỐ
01 VÒNG 01 03/07/2016 09:00 - 09:50 N M01 MISA - SGGP 1 - 4
02 10:00 - 10:50 A M02 MISA - LOGIGEAR 7 – 4
03 14:00 - 14:50 A M03 VNGADGET - PR 7 - 4
04 15:00 - 15:50 N M04 TMA - HTV 0 - 8
05 16:00 - 16:50 A M05 GCS - SGGP 2 - 1
06 VÒNG 02 10/07/2016 14:00 - 14:50 A M09 MISA - GCS  2 – 2
07 15:00 - 15:50 A M10 LOGIGEAR - SGGP  6 – 7
08 16:00 - 16:50 N M11 MISA - CITI  2 – 2
09 17:00 - 17:50 N M12 SGGP - TMA  3 – 1
10 18:00 - 18:50 B M13 VNGADGET - FAST  1 – 2
11 VÒNG 03 17/07/2016 14:00 - 14:50 A M15 MISA - SGGP  1 – 4
12 15:00 - 15:50 A M16 LOGIGEAR - GCS 0 - 9
13 16:00 - 16:50 N M17 MISA - HTV 1 – 4
14 17:00 - 17:50 N M18 SGGP - CITI 2 – 2
15 18:00 - 18:50 B M20 PR  - FAST  3 – 4
16 VÒNG 04 24/07/2016 14:00 - 14:50 N M21 MISA - TMA  3 - 0
17 15:00 - 15:50 N M22 HTV - CITI 1 - 5
18 VÒNG 05 30/07/2016 14:00 - 14:50 N M21 SGGP - HTV  0 - 3
19 15:00 - 15:50 N M22 TMA - CITI  0 - 3
VÒNG BÁN KẾT  
20 BÁN KẾT 30/07/2016 16:00 - 16:50 BK1 M23 GCS - VNGADGET  2 - 1
21 17:00 - 17:50 BK2 M24 FAST - SGGP 2 - 6
VÒNG CHUNG KẾT  
22 CHUNG KẾT 31/07/2016  14:30 - 15:20 H3 M25 VNGADGET - FAST  2–4
23  15:30 - 16:20 CK NỮ M26 HTV – CITI BANK  3 – 1
24  16:30 - 17:20 CK NAM SGGP7 GCS – SGGP

2 – 2

 Penalty

3 - 4