“GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG LẦN 3 – KHÁNH HÒA 2012”

Được sự chấp thuận và hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM và Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa, Hội Tin Học TP. HCM (HCA) phối hợp với Hội Tin Học Khánh Hòa tổ chức sự kiện “Giao lưu – Liên kết – Phát triển (GLLKPT) CNTT-TT lần 3 tại Khánh Hòa từ ngày 7 -10/6/2012.

Với mục tiêu tạo cơ hội giao lưu giữa các cơ quan quản lý nhà nước (CQQLNN), các doanh nghiệp (DN) và người sử dụng CNTT –TT tại các địa phương, qua đó tìm hiểu thị trường, phục vụ phát triển các sản phẩm CNTT-TT phù hợp với yêu cầu của người dùng, đồng thời các DN có thể tiếp cận các dự án đầu tư phát triển CNTT-TT của địa phương, GLLKPT CNTT-TT sẽ được tổ chức thường niên và luân phiên tại các tỉnh phía Nam, Trung Bộ.

Nội dung chương trình sự kiện “GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG LẦN 3 – KHÁNH HÒA 2012” với chủ đề: "Công nghệ thông tin và phát triển du lịch"

Thời gian: Từ ngày ngày 7 -10/6/2012. Chương trình chính thức diễn ra vào lúc 1:30 ngày 8/06/2012.

Địa điểm: Khách sạn Yasaka – 18 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang.

Đơn vị chủ trì: - Sở Thông tin và Truyền thông Tp.Hồ Chí Minh - Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa.

Đơn vị tổ chức thực hiện: - Hội Tin Học Tp. Hồ Chí Minh. - Hội Tin Học Khánh Hòa. - Intel Việt Nam

Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 300 người tham dự là đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin Truyền thông Tp.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trong cả nước, Sở Ban ngành trong  tỉnh Khánh Hòa, Hội Tin học các tỉnh, các doanh nghiệp CNTT-TT, phóng viên các đơn vị truyền thông báo chí.

Chương trình dự kiến bao gồm nhiều hoạt động: Hội thảo, trưng bày và bán sản phẩm CNTT với giá ưu đãi cho các cơ quan ứng dụng và người tiêu dùng, Giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp và người sử dụng CNTT-TT, giao lưu với sinh viên cùng với các hoạt động bên lề: thi đấu giao hữu giải ICT Connection Tennis, Goft, thăm và tặng quà cho các tổ chức xã hội, du lịch tham quan…