GIAO LƯU- LIÊN KẾT- PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG LẦN 2 – LÂM ĐỒNG - 2011

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Chủ đề: Ứng dụng CNTT- tại vùng sâu vùng xa

Thời gian: Thứ bảy ngày 25/06/2011

Địa điểm: Hội trường Khách sạn La Sapinette Đà Lạt – 01 Phan Chu Trinh, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

8:00 – 8:30

Tiếp đón đại biểu.

9:00 – 9:10

Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Sở Thông Tin & Truyền thông Tỉnh Lâm Đồng Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền Thông Tp.HCM

9:10 – 9:25

Báo cáo Kinh nghiệm trong việc hình thành và hoạt động của các Trung tâm CNTT -TT trực thuộc các Sở Thông Tin & Truyền Thông.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám Đốc Sở TT&TT TP.HCM

9:25 – 9:40

Các giải pháp cho giáo dục,giải pháp kết hợp giữa máy tính và truyền thông cho vùng sâu vùng xa "Chương trình máy tính ước mơ, máy tính cho vùng sâu vùng xa".

Ông Mai Sean Cang Giám Đốc Intel Việt Nam

9:40 – 9:55

Giải pháp máy tính (touchscreen) cho cấp mẫu giáo vùng sâu vùng xa

Ông Phạm Thiện Nghệ Thuật – Tổng  Giám Đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Khai Trí.

9:55 – 10:10

Nghỉ giải lao

10:10 – 10:20

Giới thiệu giải pháp VDC vùng sâu vùng xa

Nguyễn Hữu Phúc Hậu – Giám Đốc Kinh doanh hỗ trợ dịch vụ miền Đông Nam bộ - VDC2

10:20 – 10:30

Công nghệ Điện Toán Đám Mây - Cloud Computing

Ông Thiều Phương Nam – Phó Tổng Giám Đốc IBM Việt Nam

10:30 – 10:40

Giải pháp ứng dụng CNTT phát triển tri thức địa phương.

Ông Đặng Ngọc Đảnh  - Giám Đốc Trung Tâm KD Giải pháp Chính phủ-Công ty   Tin học Lạc Việt.

10:40 – 11:40

Thảo luận

11:40 – 12:00

Trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai Lần 3 – Khánh Hòa 2012. Phát biểu của đơn vị nhận cờ

12:00

Kết thúc Hội thảo