Cục XTTM Thái Lan mời Doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2015

Cục XTTM Thái Lan mời Doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2015 vào này 08/07/2015 tại Phòng họp Lotus Ballroom – Lầu 1 Khách sạn Bến Thành (REX), 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

HiephoiDien-danThailand2015 Quý Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng điền vào Bản Đăng ký và gửi cho chúng tôi qua Fax hoặc email: thuytt@vinexad.com.vn trước ngày 18/06/2015. Đính kèm: (Nguồn: Cục XTTM Thái Lan)