HCA thông báo đến Quý doanh nghiệp, đơn vị về việc Báo cáo nhanh tình hình Doanh nghiệp 2014 phục vụ cho các chương trình hỗ trợ năm 2015
Nhằm phục vụ cho các chương trình XTTM trong năm 2015, thành lập đoàn Doanh nghiệp Hội viên thăm và chúc Tết Lãnh đạo thành phố và Lãnh đạo TP đến thăm các Doanh nghiệp/đối tác cũng như đề xuất khen thưởng Doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt từ Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ quan quản lý Nhà nước khác, HCA cần có các thông tin về hình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Quý Doanh nghiệp trong thời gian qua.

Rất mong Qúy Doanh nghiệp Hội viên hỗ trợ cung cấp các thông tin vào “BÁO CÁO NHANH” (file đính kèm)để HCA có thể tổng hợp thông tin báo cáo Lãnh đạo thành phố cũng như có cơ sở chuẩn bị các chương trình như dự kiến và các cuộc XTTM, các chương trình hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp sau này.

Quý Doanh nghiệp hoàn tất BÁO CÁO NHANH và gửi về trước ngày 15/12/2014:

Hội Tin học TP.HCM (HCA) - 79 Trương Định, Quận 1

Nguyễn Thị Thu Hồng – Ban Hội viên và Đối tác

ĐTDĐ: 01212 944 989  Mail: hongntt@hca.org.vn  -  hong.nguyen.12692@gmail.com

Đính kèm:

Thông báo

- File báo cáo nhanh