HCA mời tham dự buổi đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền thành phố với các doanh nghiệp công nghệ thông tin – điện tử
Buổi đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền thành phố với các doanh nghiệp công nghệ thông tin – điện tử do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức

1. Chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố 2. Đơn vị tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư (ITPC) 3. Tên gọi: Đối thoại giữa chính quyền thành phố với doanh nghiệp CNTT- Điện tử 4. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Grand, số 8 Đồng Khởi quận 1. 5. Thời gian dự kiến: từ 8g00 đến 11g30, ngày 22/08/2014. 6. Thành phần tham dự: - Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông - Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Lãnh đạo Cục Thuế Thành phố - Lãnh đạo Cục Hải Quan thành phố - Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Lãnh đạo Trung tâm xúc tiến và đầu tư - Lãnh đạo Sở Công thương - Doanh nghiệp: doanh nghiệp phần mềm, nội dung số, phần cứng, điện tử. Trong đó có đại điện của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Hội Tin học thành phố; Hội vi mạch bán dẫn thành phố ; Hội Truyền thông Điện tử; Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam. - Các đơn vị quản lý các khu phần mềm tập trung: Công viên Phần mềm Quang Trung; Khu Etown; Công viên Phần mềm đại học quốc gia; Khu Công nghệ cao; Khu chế xuất Tân Thuận... - Các cơ quan báo, đài 7. Hình thức tổ chức: hội nghị bàn tròn giữa với chính quyền thành phố với các doanh nghiệp, hiệp hội nhằm lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, điện tử. 8. Phí tham dự: miễn phí Liên hệ đăng ký: DN Hội viên của HCA và VEIA đăng ký qua VP HCA để được hỗ trợ và tổng hợp đề xuất với thành phố cũng như theo dõi việc giải quyết sau này. Liên hệ Cô: NGUYỄN THỊ THU HỒNG – Ban Hội viên E.mail: hongntt@hca.org.vn / hong.nguyen.12692@gmail.com  - DTDD: 01212 944 989

Đính kèm:

- Thư mời

- Chương trình

- Phiếu đăng ký