Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO TP. HCM mời doanh nghiệp tham gia khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán lẻ để thực thi cam kết WTO mở cửa thị trường dịch vụ
Phổ biến quy định, chính sách của nhà nước về lĩnh vực phân phối cho các doanh nghiệp phân phối; Qua đó, góp phần phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố; Tăng cường cạnh tranh, đem lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 7014/VP-TM ngày 27/8/2013 về tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể trong việc thực thi cam kết hội nhập của Việt Nam, đảm bảo thị trường bán lẻ của thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối về kiến thức, quy định và chính sách của nhà nước nhằm tăng cường tính cạnh tranh, góp phần mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, Trung tâm WTO và Sở Công Thương thành phố tổ chức khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán lẻ để thực thi cam kết WTO mở cửa thị trường dịch vụ với nội dung như sau:

Mục tiêu: Phổ biến quy định, chính sách của nhà nước về lĩnh vực phân phối cho các doanh nghiệp phân phối; Qua đó, góp phần phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố; Tăng cường cạnh tranh, đem lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Nội dung: Quá trình thực thi cam kết về mở cửa thị trường bán lẻ của Việt Nam khi gia nhập WTO

Thời gian:

Báo cáo viên từ 7g30 – 12g00 ngày 18/10/2013 (sáng thứ Sáu)

TS. Đinh Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Phòng vệ thương mại, Trung tâm WTO (VCCI); Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Việt Nam

Địa điểm: Hội trường Trung tâm WTO, 149 Pasteur, Q3, TP. HCM.

Đối tượng học viên: Đại diện doanh nghiệp trong lãnh vực phân phối. Miễn phí tham dự. (tối đa mỗi đơn vị 2-3 người)

Ban tổ chức kính đề nghị các đơn vị đăng ký trước ngày 16/10/2013. Liên hệ Ban tổ chức: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM, ĐT: (08) 38205051 Fax: (08) 39325669, Email: hcc@wto.org.vn, website: www.hccwto.org.vn, người liên hệ: A. Long Sơn (0909705897); Email: longson-hcc@wto.org.vn.

Đính kèm:

Chương trình và phiếu đăng ký