Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM mời tham gia Đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nhật Bản tháng 10/2013
Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng đại diện SATRA tại Yokohama và các đơn vị có liên quan

Đính kèm: Thông tin chi tiết Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Nhật bản

Gồm:

- CHƯƠNG TRÌNH XTTM TẠI NHẬT BẢN - CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO OSAKA 221013 - CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO YOKOHAMA 241013 - Thư mời Doanh nghiệp tham dự Hội nghị bàn tròn tại Osaka và Yokohama - Phiếu đăng ký tham dự