Thông báo về việc triệu tập Hội viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Hội viên tham dự Đại hội đại biểu
Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)

 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Hội Tin học thành phố hoạt động;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 2507/KH-HCA ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029);

Căn cứ Công văn số 195/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) của Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triệu tập
Hội viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 15/3/2024 (thứ Sáu).

  • - 08g00 – 11g30: Phiên Trù bị (chỉ dành cho Đại biểu chính thức);
  • - 13g30 – 17g00: Phiên Chính thức (dành cho Đại biểu chính thức & khách mời);
  • - 17g30 – 20g30: Tiệc chúc mừng (dành cho Đại biểu chính thức & khách mời).

2. Địa điểm: Sảnh Diamond 1, Tầng 4, Tân Sơn Nhất Pavillon (Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Chương trình Đại hội: Đính kèm hoặc tại http://tinyurl.com/vankiendaihoiHCA.

4. Số lượng đại biểu chính thức triệu tập: 150 đại biểu.

5. Yêu cầu:

  • - Đại biểu chính thức được triệu tập là đại diện lãnh đạo của các đơn vị Hội viên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Hội viên. Mỗi đơn vị Hội viên được cử tối đa 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, được tham gia bầu cử/ biểu quyết và tham gia tiệc chúc mừng. Trong trường hợp cử người đi thay, đại diện tham dự cần có giấy ủy quyền của đơn vị và phải thông báo cho Ban Tổ chức trước 07 ngày diễn ra Đại hội.
  • - Đại biểu chính thức vui lòng đăng ký chính xác thông tin tham dự trước ngày 05/3/2024 tại http://tinyurl.com/DaihoiHCA-DBchinhthuc để Ban Tổ chức tổng hợp danh sách và in thẻ đại biểu/ thẻ biểu quyết.
  • - Dự thảo văn kiện Đại hội sẽ được đăng tải trên website HCA trước 10 ngày diễn ra Đại hội để đại biểu tham khảo và gửi ý kiến đóng góp về văn phòng Hội qua email hoitinhoctphcm@hca.org.vn trước ngày 10/3/2024.
  • - Đại biểu tham dự vui lòng có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, luôn đeo thẻ và thực hiện các quy định của Ban Tổ chức Đại hội về đăng ký tham dự và bầu cử/ biểu quyết.

6. Lưu ý:

  • - Riêng đối với Phiên Chính thức, mỗi đơn vị Hội viên có thể đăng ký thêm tối đa 02 nhân sự cùng tham dự chương trình tại https://forms.gle/wmbcSt8jg22f2dZE7 trước ngày 05/3/2024. Tuy nhiên các nhân sự trên không tham gia bầu cử/ biểu quyết và không tham dự tiệc chúc mừng.
  • - Nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, HCA sẽ không nhận hoa/ quà chúc mừng từ các tổ chức, đơn vị tham dự. Thay vào đó, Quý vị có thể quy đổi giá trị để đồng hành cùng HCA theo 02 hình thức sau:

+ Tài trợ cho công tác tổ chức chào mừng Đại hội & Kỷ niệm 35 năm thành lập HCA (Thông tin chi tiết tham khảo tại https://tinyurl.com/HCAThongtinDaihoiNKVIII).

+ Quyên góp cho các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện do HCA tổ chức trong năm 2024 theo hình thức chuyển khoản với thông tin cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 03121376 6868

Tại ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Cú pháp: [Ten Don vi] Quyengop_congdong_HCA2024

7. Thông tin liên hệ hỗ trợ: Cô Hải Yến, số điện thoại: 0898412940, email yenhh@hca.org.vn.

Vì sự phát triển vững mạnh của Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội kính đề nghị Quý Hội viên quan tâm thực hiện và tạo điều kiện để đại diện của đơn vị được tham gia Đại hội đầy đủ và đúng thành phần triệu tập.

Trân trọng./.

Đính kèm: HCA-Thutrieutap-Daihoi-NKVIII