HCA chào đón Công ty TNHH Sift Analytics Group Việt Nam trở thành Hội viên thứ 446 Hội Tin học TPHCM

Có trụ sở chính đặt tại Singapore, chúng tôi được công nhận là nhà cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp hàng đầu kể từ năm 1999. Các giải pháp của chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin cụ thể, nhanh chóng và có được cái nhìn chung cho doanh nghiệp của mình, từ đó có thể dự đoán và đưa ra những quyến định mang tính chiến lược trong tương lai.

http://www.sift-ag.com/