Cơ hội nhận Thẻ vàng việc làm Đài Loan (Taiwan Employment Gold Card)

Nhằm thu hút nhân tài ưu tú nước ngoài đến Đài Loan làm việc, Chính phủ Đài Loan đã ban hành “Thẻ vàng làm việc (Employment Gold Card)” có giá trị từ 1 đến 3 năm. Chủ thẻ sẽ đáp ứng điều kiện quy định tại điều 8 của “Luật tuyển dụng và tuyển dụng nhân tài nước ngoài”, được tự do làm việc và cư trú hợp pháp tại Đài Loan. 

Thẻ vàng tích hợp 4 loại giấy phép:
•    Giấp phép lao động 
•    Thị thực cư trú 
•    Thẻ cư trú của người nước ngoài (ARC)
•    Giấy phép nhập cảnh nhiều lần

Lĩnh vực chuyên môn có thể xin thẻ vàng gồm:
•    Khoa học công nghệ
•    Kinh tế
•    Giáo dục
•    Văn hóa và Nghệ thuật
•    Thể thao
•    Tài chính
•    Luật 
•    Thiết kế kiến trúc
•    Quốc phòng

Lợi ích của thẻ vàng
•    Làm việc cho bất kỳ công ty nào, tự do tìm việc, chuyển đơn vị công tác, kiêm chức.
•    Vợ, chồng và con chưa thành niên của chủ sở hữu thẻ vàng có thể xin cư trú tại Đài Loan.
•    Ưu đãi về giảm thuế hoặc miễn thuế thu nhập cá nhân trường hợp mức lương phù hợp quy định; Nới lỏng các hạn chế về bảo hiểm y tế.

👉 Thông tin liên hệ
Taiwan Employment Gold Card Office
• Official Website: https://goldcard.nat.gov.tw
• Email: help@taiwangoldcard.tw
• https://linkedin.com/company/taiwangoldcard
• Help Desk +886 2-7733-7660