TAITRA mời doanh nghiệp đăng kí giao thương online trong chương trình Taiwan Expo 2020

Thời gian tổ chức: 06/10/2020.

Quý doanh nghiệp vui lòng tham khảo thông tin các mảng ngành như bên dưới:

Sản phẩm Công nghệ thông tin và phụ kiện
https://forms.gle/9xKURWWEbGAsQErH8

Sản phẩm công nghệ xanh
https://forms.gle/dL3WD1nHcpcpMZSa9

Sản phẩm Máy móc và linh kiện
https://forms.gle/FRAJyhCASERgKrzN6

Sản phẩm y tế, thể thao
https://forms.gle/wxFRCApbhCfsMPMu9

Sản phẩm thực phẩm và đồ uống
https://forms.gle/p6CCb2U8e7DChS71A

Người phụ trách: Huỳnh San San
SDT: 84-28-3939 0837 ext: 27
Email: huynhsansan@taitra.org.tw