Phần mềm Kế toán Fast Accounting Online (FAO) và Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử (Fast e-Invoice)

Phần mềm Kế toán Fast Accounting Online (FAO)
FAO là phần mềm kế toán sử dụng hoàn toàn online trên trình duyệt web nên doanh nghiệp không phải lo lắng về đầu tư cơ sở hạ tầng, máy chủ. Bảo mật cao, tốc độ truy cập nhanh, màn hình nhập liệu thân thiện dễ thao tác, chi phí rẻ, thanh toán theo thực tế sử dụng. Không giới hạn dung lượng nhập.

Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử (Fast e-Invoice)
Fast e-Invoice là phần mềm lập và quản lý hóa đơn điện tử, giúp khách hàng lập, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử nhanh chóng và dễ dàng. Sẵn sàng kết nối các phần mềm kế toán,  các phần mềm POS hoặc chạy độc lập. Người sử dụng có thể cung cấp thông tin đăng nhập cho khách hàng truy cập và quản lý lịch sử hóa đơn đã phát hành và App mobile cho phép người sử dụng quản lý tình hình phát hành hóa đơn của chính mình.

Chính sách/ Ưu đãi hỗ trợ:
- Fast Accounting Online FAO: Mua 1 năm tặng 1 năm sử dụng.
- Fast e-Invoice: Tặng 300 hóa đơn điện tử cho khánh hàng đăng ký mua mới sản phẩm.

Doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
(Chi nhánh tại TP.HCM)
Website: www.fast.com.vn 
Youtube: https://bitly.com.vn/3z9vs 
Email: binhlt@fast.com.vn 
Hotline: Ms. Bình - 077 5555 115 

Đính kèm:

- Fast Accounting Online

- Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử