Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ASOFT-ERP

ASOFT-ERP giúp quản lý và vận hành mọi hoạt động của doanh nghiệp:
- Quản lý công việc hành chính và dự án (Online Office)
- Bán hàng và chăm sóc khách hàng (CRM)
- Quản lý mua hàng và kho
- Quản lý sản xuất
- Quản lý tài chính - kế toán
- Quản lý chuỗi cửa hàng (POS)
- Quản lý nhân sự - tiền lương (HRM)
- Thông tin điều hành doanh nghiệp (BI)

Chính sách/ Ưu đãi hỗ trợ:
- Giảm 10% 
- Hỗ trợ thời gian thanh toán đến tháng 12/2020.

Doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Website: http://www.asoft.com.vn/
Email: info@asoft.com.vn  
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ShRdhgRQF7A
Hotline: Mr. Minh - 0976 096 098

Đính kèm:

Giới thiệu sản phẩm