Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Diễn đàn & Triển lãm BESS 2020

Chương trình ưu đãi đặc biệt cho các Doanh nghiệp Việt Nam: Giảm 50% giá đăng kí gian hàng cho các công ty Việt Nam có sản phẩm công nghệ trong nước tham gia BESS VIETNAM 2020 

Ưu đãi thêm khi đăng kí tài trợ, gian hàng, bài trình bày, trang quảng cáo thông qua HCA.

- Giảm thêm 3% chi phí
- Tặng 1 bài PR (700 chữ, 2 hình) đăng trên website HCA (Nội dung do DN tự soạn thảo, liên quan đến việc tham dự sự kiện BESS 2020)

Liên hệ đăng kí ngay thông qua HCA - Ms. Châu - chaucp@hca.org.vn - 0931 064 882