VT Business Process Management (Quản lý quy trình nghiệp vụ Vuthao)
Công nghệ IONE cho Ngân hàng
Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin IONE
Dịch vụ số hóa tài liệu D-IONE
Phần mềm quản trị tài liệu DocEye
MISA giới thiệu AMIS.VN
Lạc Việt ra mắt ứng dụng trực tuyến SureMEET
Hội thảo tuyên truyền tư vấn vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 & Truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19
VIO 2019 - Định hình tương lai Fintech Việt Nam - Shaping the future of Vietnam Fintech
Lễ trao giải TOP ICT Việt Nam 2019
TOP 5 ICT Việt Nam 2013: Không có nhân tố mới
HCA kỷ niệm 25 năm thành lập