STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV 07/04/2016 Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông Tải về
2 671/QĐ-BTTTT 28/04/2016 Quyết định Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành mẫu hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.vn” Tải về
3 02/2016/TT-BTTTT 01/02/2016 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện Tải về
4 07/2016/TT-BTTTT 17/03/2016 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” Tải về
5 39/2015/TT-BTTTT 25/12/2015 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)" Tải về