STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 101/2006/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 về quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Tải về
2 22/2004/QH11 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Luật Thanh Tra Tải về
3 15/2006/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch" Tải về
4 12/2010/QĐ-TTg 12/02/2010 Nghị quyết Ban giám đốc Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 Tải về
5 2446 TC/TCT 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Công văn của Bộ Tài chính số 2446 TC/TCT ngày 3/3/2005 về việc Thuế GTGT đối với hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ Tải về
6 49/2010/QĐ-TTg 19/07/2010 Nghị quyết Ban giám đốc QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2010/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN Tải về
7 01/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
8 11 /2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Thông tư số 11 /2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông về việc Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp Tải về
9 1233/QĐ-BTTTT 27/07/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định V/v ban hành chương trình khung và mẫu giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khuôn khổ đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” Tải về
10 27/2015/TT-BTTTT 28/09/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng" Tải về