STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 23/2007/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 về Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải về
2 103/2006/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ ngày 22/09/2006 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Tải về
3 51/2010/QĐ-TTg 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 51/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Tải về
4 45/2005/TT-BTC 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 6/6/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/08/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN Tải về
5 04/2005/TTLT-BCA-BNG 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Thông tư liên tịch của Bộ Công An - Bộ Ngoại Giao số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 về việc sửa đổi bổ sung giải quyết cho công dân người Việt Nam ở nước ngoài của thông tư liên tịch số 06/TTLT ngày 29/01/1997 của Bộ Công An và Bộ Ngoại Giao hướng dẫn thực hiện quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính Phủ Tải về
6 76/2007/QĐ-UBND 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tải về
7 02/2007TTLT-BKH- BTC-BCA 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, ngày 27/02/2007 ban hành thông tư liên tịch số 02/2007TTLT-BKH- BTC-BCA về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tải về
8 139/2007/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc <table cellspacing="0" cellpadding="6"> <tbody id="ListFilterCondition3_TT1697"> <tr> <td> <div title="Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp">Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp</div></td> </tr> </tbody> </table> Tải về
9 20/2006/QĐ-BBCVT - DMĐK 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Danh mục sản phẩm CNTT đi kèm Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT Tải về
10 80/2007/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tải về