STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 115/2006/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2006/NĐ-CP ngày 04/10/2006 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin Tải về
2 05/2007/QH12 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05 /2007/QH12, Luật này đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 Tải về
3 236/2006/QĐ-TTg 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 về Phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010) Tải về
4 57/2006/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Nghị Định 57/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Thương mại Điện tử Tải về
5 68/2005/QĐ-TTg 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 68/2005/QĐ-TTg ngày 4/4/2005 về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp Tải về
6 31/10/2006 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Khao học và Công nghệ, ngày 31/10/2006 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp Tải về
7 2856/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định số 2856/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn bổ sung các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong 2 năm 2006-2007 Tải về
8 13/NQ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường Tải về
9 100/2006/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/09/2006 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan Tải về
10 552/2008/QĐ-BKH 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc <p style="text-align: justify;">Quyết định 552/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư</p> Tải về