STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 560/TCT-TNDN 04/09/2019 Nghị quyết Ban giám đốc Công văn của Tổng cục Thuế số 560/TCT-TNDN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tải về
2 6864/TC/TCT 04/09/2019 Nghị quyết Ban giám đốc Công văn của Bộ tài chính số 6864/TC/TCT ngày 7/6/2005 về việc phân bổ thuết GTGT đầu vào được khấu trừ Tải về
3 2410/TCT-PCCS 04/09/2019 Nghị quyết Ban giám đốc Văn bản của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính số 2410/TCT-PCCS ngày 22/7/2005 về việc vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế Tải về
4 76/2007/QĐ-UBND 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tải về
5 14/2006/TC-BTM 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Bộ Thương mại ban hành Chị thị số 14/2006/TC-BTM ngày 06/12/2006 về việc triển khai tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 Tải về
6 31/10/2006 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 31/10/2006 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp Tải về
7 44/2005/QĐ-TTg 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 44/2005/QĐ-TTg ngày 2/3/2005 về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2005 Tải về
8 2856/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Danh mục đính kèm Quyết định số 2856/QĐ-BKHCN Tải về
9 99/2011/ND-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Nghị định số 99/2011/nđ-cp ngày 27 tháng 10 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
10 2059/QĐ-BGDĐT 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định 2059/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về