CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM
Tên quốc tế DICENTRAL VIETNAM COMPANY LIMITED Tên viết tắt DICENTRAL CO., LTD
Ngày thành lập 04/01/2006 Tel 028 3547 3000
Website https://www.dicentral.com.vn/ Địa chỉ Số 139 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Lĩnh vực hoạt động Giải pháp dịch vụ, dịch vụ Phần mềm