Trang chủ English Forum Liên lạc Sơ đồ Tìm kiếm:


số lượt truy cập
4803961

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm từ 2004
Trong công văn của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài chánh ngày 14/04/ 2006 trả lời một doanh nghiệp phần mềm (DNPM) về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với DNPM; Tổng Cục thuế đã giải thích cụ thể trường hợp này. Các DNPM khác có thể tham khảo để áp dụng cho DN mình. VP. Hội Tin Học TP.HCM (HCA) xin ghi lại những nội dung chính sau đây:

Việc thực hiện chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm dựa theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN và các Thông tư hướng dẫn số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 và Thông tư hướng dẫn số 88/2004/TT- BTC ngày 01/09/2004 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính).

* Tại Mục I phần B của Thông tư số 123/2004/TT-BTC quy định: “Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh; Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo”.
* Tại Điểm 2 Phần C Thông tư số 123/2004/TT-BTC quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho việc quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao từ năm 2004”.
* Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC quy định: “Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.”

Trong trường hợp công ty thành lập 1995 với chức năng sản xuất và làm các dịch vụ phần mềm, đến năm 2001 phát sinh thu nhập chịu thuế hoạt động phần mềm thì công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Thông tư  số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính trong thời gian còn lại. Cụ thể như sau:
  + Được áp dụng thuế suất TNDN 10% trong thời gian từ năm 2004 đên hết năm 2009. Sau thời gian này sẽ áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông (28%).
  + Được miễn thuế TNDN năm 2004 và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp từ năm 2005 đến hết năm 2013.
Công ty phải hạch toán riêng kết quả kinh doanh của hoạt động sản xuất và làm dịch vụ phần mềm để làm căn cứ xác định số thuế được miễn, giảm. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động phần mềm được miễn, giảm thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động phần mềm được miễn, giảm thuế và tổng doanh thu của công ty.

(Nguồn: Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chánh)

     In    phản hồi    Lên đầu trang

Các tin đã đưa:
 • Tổng cục Thuế ban hành công văn số 560/TCT-TNDN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân  (23-02-2006)
 • Đề nghị cho ý kiến về tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước trong quản lý đầu tư CNTT  (15-02-2006)
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong Ngân hàng.  (07-02-2006)
 • Dự án ứng dụng CNTT vì sao bế tắc?  (23-01-2006)
 • Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải cách, môi trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn chưa thực sự dễ dàng cho doanh nghiệp  (21-01-2006)
 • Thành lập doanh nghiệp: những quy trình sau đăng ký kinh doanh vẫn còn phức tạp và gây tốn kém về thời gian và tiền của cho các chủ doanh nghiệp - Ý kiến  (21-01-2006)
 • Đăng ký bất động sản: khó khăn trong việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chính thức đang cản trở doanh nghiệp tiếp cận đất đai cũng như tài chính cho phát triển kinh doanh - Ý kiến  (21-01-2006)
 • Thực thi hợp đồng: Cơ chế giải quyết tranh chấp và cưỡng chế thực thi hợp đồng kém hiệu quả đang hạn chế việc ký kết hợp đồng kinh doanh giữa các doanh nghiệp - Ý kiến  (21-01-2006)
 • Đóng cửa doanh nghiệp: Thủ tục phá sản đã được đơn giản hóa để giúp các doanh nghiệp thất bại rút khỏi thị trường dễ dàng hơn - Ý kiến  (21-01-2006)
 • Trang chủ English Forum Liên lạc Sơ đồ
       
  Tài trợ Server