Trang chủ English Forum Liên lạc Sơ đồ Tìm kiếm:


số lượt truy cập
4810054

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAST cho xuất xưởng phiên bản Fast Business 3.3, Fast Financial 3.3
Ngày 13 và 15-02-2012, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Sản Phẩm (FRD) đã cho xuất xưởng 2 phiên bản Fast Business 3.3 và Fast Financial 3.3 với nhiều nâng cấp và bổ sung các tiện ích, tính năng mới.

 Nâng cấp công cụ phân tích dữ liệu trực tuyến OLAP – “Online Analystical Processing” (đã phát triển từ phiên bản Fast Business 3.2). Cụ thể: bổ sung thêm các khối dữ liệu để phân tích liên quan đến kế toán, hàng tồn kho, đơn hàng mua, đơn hàng bán; thiết kế lại giao diện sử dụng cho phép lọc, kéo thả các trường thông tin được tiện lợi hơn; Cho phép phân tích/so sánh dữ liệu các quí theo năm, các tháng theo quí, các tuần theo tháng, các ngày theo tuần...

 Bổ sung thêm tính năng cho phép người dùng có thể nộp thuế online trực tiếp từ chương trình qua việc kết nối dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ thuế trực tuyến TAX24, nhằm đảm bảo dữ liệu được chuyển đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng và bảo mật. Việc ký điện tử cho các báo cáo thuế được thực hiện trực tiếp từ chương trình đối với tính năng này;

 Bổ sung các tiện ích trong quá trình nhập liệu, cũng như thêm các báo cáo quản trị liên quan đến qui trình mua hàng, bán hàng.

 Bổ sung các tính năng tự động kiểm tra sai sót số liệu liên quan đến sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, hàng tồn kho, thuế.

 Hoàn thiện chức năng tính và tạo chênh lệch tỷ giá tự động đối với các tài khoản ngoại tệ áp dụng phương pháp tính tỷ giá ghi sổ NTXT.

 Hoàn thiện chức năng in hóa đơn trực tiếp từ chương trình theo hướng đầy đủ và chặt chẽ hơn;

Anh Tăng Lê Khánh Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc trung tâm FRD cho biết : “Đối với các phiên bản Fast Business và Fast Financial từ trước đến giờ khi phát triển đều dựa theo các yêu cầu được tập hợp từ rất nhiều nguồn. Cụ thể đó là từ các yêu cầu thực tế từ khách hàng trong quá trình triển khai ở các chi nhánh cả 3 miền; từ những thay đổi liên quan đến thông tư, chế độ tài chính kế toán, thuế; từ những đóng góp ý kiến của các thành viên trong công ty. Hiện nay, cứ định kỳ 6 tháng FRD cho ra một phiên bản mới (phiên bản nâng cấp) cho các dòng sản phẩm Fast Business và Fast Financial. Định kỳ cập nhật các phiên bản giúp cho sản phẩm luôn được hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.”

(Nguồn: FAST)

     In    phản hồi    Lên đầu trang

Các tin đã đưa:
  • CHÀO XUÂN NHÂM THÌN 2012 - EFFECT GIẢM GIÁ 20% PHẦN MỀM KẾ TOÁN  (03-01-2012)
  • Trang chủ English Forum Liên lạc Sơ đồ
         
    Tài trợ Server